توضیحات بخش رادیولوژی سونوگرافی

در هرمجموعه درمانی جهت تشخیص بهتر ، بخش های پاراکلینکی جز مهمترین بخش های یک مجموعه درمانی میباشد و کلینیک امیریه با توجه به فعال بودن اورژانس زنان و مامایی ،اعصاب و روان ،ارتوپدی ،دندانپزشکی و ...تاسیس رادیولوژی وسونوگرافی را دستور کار قرار داده و بخش را افتتاح نمود و در طی سالهای اخیر چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی بخش را به روز نمود و خدمات رادیولوژی ساده و رنگی ،سونوگرافی ساده و سونوگرافی سه بعدی ،چهاربعدی و داپلر ،NSTو پانورکس همچنین ماموگرافی به مراجعین محترم ارائه مینماید.
ضمنا لازم به ذکر میباشدمسئولیت این بخش به عهده دکتر عبائیان میباشد که به گواه بسیاری از پزشکان منطقه شهریار جزء بهترین متخصین این امر میباشد و گفتنی است ایشان جزء انجمن نخبگان ایران نیز میباشد.

شهریار - امیریه - میدان امام خمینی - شانزده متری ولیعصر - کلینیک مرکزی امیریه
021-62814

تمام حقوق این سایت متعلق به کلینیک مرکزی امیریه می باشد.

طراح و توسعه توسط شرکت سانی تک